Pro média

Jediný přípustný název je Chillhills Apartments. Slovo Chillhills se píše dohromady, bez pomlčky, velké je první písmeno C, ostatní jsou malá. Slovo Apartments se píše zvlášť s velkým prvním písmenem A.