Zahraniční studenti

Zahraniční studenti

1. Potvrzení o zajištění ubytování

Pokud pro udělení viza budeš potřebovat kromě smlouvy také Potvrzení o zajištění ubytování, rádi Ti jej připravíme. Jedná se o dokument s notářsky ověřeným podpisem jednatele společnosti, který je oficiální cestou prostřednictvím datové schránky odeslán na Odbor azylové a migrační politiky MV ČR. Potvrzení o odeslání je samozřejmě součástí dokumentu.

2. Úředně ověřená kopie

Úředně ověřenou kopii originálu smlouvy a pod. si můžeš vyřídit na kterékoliv pobočce CzechPoint https://www.czechpointy.cz/brno/

Budeš mít tak dva dokumenty, které mají stejnou váhu originálu.

3. Jsem cizinec- musím se hlásit po příjezdu do ČR?

Po příjezdu u nás vyplníš přihlašovací tiskopis a my všechny informace zašleme přes aplikaci Ubyport na MV ČR Odbor Azylové a migrační politiky. Platí totiž, že pokud si přihlašovací povinnost cizinec splní u ubytovatele (vyplněním a podepsáním přihlašovacího tiskopisu), nemusí místo pobytu hlásit policii.

- To samé platí, pokud v ubytování u nás budeš pokračovat a jen prodloužíš smlouvu - opět toto hlášení zajistíme a nemusíš nic hlásit.

- Občané 3. zemí přijíždějí do ČR již s udělenými vízy. Jejich prodlužování má opět na starost MV ČR Odbor azylové a migrační politiky, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina.

-----------------------

Pokud ale má cizinec zájem o zřízení nějakého typu pobytu na území ČR (přechodný pobyt občana EU, později trvalý pobyt) pokud hodlá občan EU pobývat v ČR déle jak 3 měsíce, je nutné, aby se obrátil na pracoviště MV ČR Odbor azylové a migrační politiky, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina, kde může občan EU požádat o příslušný typ pobytu.

2. Komunální odpad - kde se mám přihlásit 

Všechny informace najdeš na https://www.brnoid.cz/en/waste

Nezapomeň se přihlásit a poplatek uhradit